ESTHER RIBOT

Soprá lleugera, un tret diferencial en el concert,i bona experiència i versatilitat en l'apartat de ball i versions,…...